Informacja

Ogólne warunki sprzedaży w firmie POLMECH

1. Zakres obowiązywania warunków sprzedaży
Poniższe warunki sprzedaży obowiązują do wszystkich zawartych umów. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejsze warunki umowy sprzedaży, nawet wtedy, gdy  nie są one zgodne z jego własnymi warunkami zakupów.

2. Ceny
Cena jest uzależniona od ilości kupowanego towaru oraz indywidualnych rabatów klienta. Przy zakupie niepełnych opakowań cena może zostać powiększona o koszty manipulacyjne.

3. Zamówienia

 • Zamówienia akceptujemy w formie pisemnej (e-mail, formularz ze strony internetowej, fax).
 • Dopuszczamy składanie zamówień telefonicznych, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za powstałe błędy.
 • Zastrzegamy sobie możliwość różnic ilościowych w dostawie na poziomie +/-2%
 • Stosowne atesty, certyfikaty czy deklaracje zgodności dołącza się do dostarczonego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zapytaniu ofertowym, umowie lub zamówieniu.
 • Zamówienia przyjęte przed godziną 12:00 będą realizowane w pierwszej kolejności.

4. Reklamacje

 • Klient ma prawo reklamować towar, który otrzymał niezgodnie z zamówieniem (dotyczy ilości, jakości oraz asortymentu). Reklamacje przyjmowane są tylko          w formie pisemnej. W przypadku uwzględnienia reklamacji POLMECH zobowiązuje się do uzupełnienia lub wymiany wadliwych wyrobów na wolne od wad, względnie wystawi fakturę korygującą.
 • POLMECH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody, jeżeli Klient zastosował dostarczony asortyment niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Za usługę transportową, jej terminowość, jakość dostarczonej przesyłki oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia odpowiada Spedytor. Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy.
 • W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera firmy spedycyjnej i pilnego skontaktowania z działem sprzedaży POLMECH.
 • Brak takiego zgłoszenia oznacza, że uznaje się przesyłkę za sprawdzoną i zgodną z dokumentami dostawy.
 • Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od zapłaty pełnej należności wynikającej z dokumentów sprzedaży.

5. Zwrot towarów

 • Zamiar dokonania zwrotu towaru musi być wcześniej uzgodniony i zaakceptowany z działem sprzedaży. Zwracany towar powinien być oryginalnie zapakowany oraz nie powinien nosić śladów użytkowania.
 • Koszty zwrotu towaru ponosi wyłącznie Kupujący.
 • Zwrotowi i wymianie nie podlega asortyment wykonany lub sprowadzony na indywidualne zamówienie Kupującego.

6. Warunki płatności

 • Formę oraz termin płatności ustala dział sprzedaży indywidualnie dla Kupującego.
 • Realizacja zamówień towarów niestandardowych, dokonywana jest po wpłaceniu zaliczki (przedpłata).

7. Wszelkie spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy POLMECH.