Koła zębate z otworem pilotażowym o podziałce metrycznej „AT”