Wałki zębate z otworem pilotażowym o podziałce metrycznej „T”